<img height="1" width="1" src="https://www.facebook.com/tr?id=305146050211471&ev=PageView&noscript=1" />

Dobry Dietetyk 2018 – tytuł TOP 10
W dniu 27.10.2018 na Ogólnopolskim Zjeździe Sieci Dobry Dietetyk wręczono Pani Martynie Diakow wyróżnienie które stanowi jednocześnie nagrodę za zakwalifikowanie się do grona 10 najlepszych poradni Dobry Dietetyk w Polsce w roku 2018.
 

Serdecznie gratulujemy

Agencja Promocji Zdrowia
Właściciel i Koordynator Projektu Dobry Dietetyk
w Polsce

POKAŻ